Řezání laserem

Moderní technologie řezání laserem v kombinaci s CNC řízením stroje dosahuje vysoké přesnosti výpalků velmi efektivně. Pro většinu vyráběných dílů s obvyklými tolerančními požadavky pak již není třeba dalšího nákladného obrábění, frézování a vrtání. Lze tak dosáhnout významného snížení výrobních nákladů finálního výrobku.

Stroje pro řezání laserem jsou stavěny nejen pro tvarové řezání plechů , ale i pro tvarové řezání trubek a uzavřených profilů ( jeklů ) a otvorů v nich v podobě nejrůznějších průniků. To pak usnadňuje skládání a sváření konstrukcí s velkou úsporou nákladů i efektním designem.

Pro správné zpracování Vaší poptávky je nutno vždy dodat :

- výkresy ve formátech .dxf nebo .dwg se základními kótami, jednoduché díly stačí v kótovaných .pdf,

- počet ks

- plánovaná opakovatelnost výroby

- termín dodání od objednávky a místo dodání

Zakázky Vám dopravíme za výhodné ceny nebo zcela zdarma do 5 až 10 dnů přímo do Vaší firmy nebo dle dohody.
Novinky

Řezání nerezu laserem

Nerezové oceli jsou velmi obtížně obrobitelné materiály. Jejich tvarové řezání laserem je tak o to efektivnější technologií, zvláště když i zde je dosahováno vysoké kvality řezu, která obvykle zcela postačuje a eliminuje nutnost dalšího obrábění. Nerezové oceli jsou podobně jako hliník řezány tavným způsobem za použití inertní atmosféry, kdy je kov vyfukován z řezu pod tlakem až 20 barů inertním plynem – obvykle dusíkem, a tak je současně dosaženo izolace řezu od okolního vzduch, aby nemohlo dojít k bezprostřední reakci. Stroje Trumpf nám umožňují řezání až výjimečných tlouštěk nerez plechů ještě kvalitně a efektivně s následujícími dalšími parametry :

Řezání laserem cena

Cena řezání laserem je určována tloušťkou řezaného materiálu, s kterou roste energetická náročnost a spotřeba řezných plynů a současně roste i potřebný strojní čas na stejnou délku řezu. S tloušťkou materiálu cena řezání laserem roste a to výrazněji v tloušťkách nad 15 mm. Podle druhu řezaného materiálu se pak cena řezání laserem liší nejen podle tloušťky, ale i vzhledem k rozdílným nárokům na nastavení řezných podmínek a použití inertních plynů. Cena se rovněž zvyšuje s počtem průstřelů materiálu pro řezání otvorů. Obecně platí, že při stejné tloušťce materiálu je nejnižší cena řezu laserem u konstrukčních ocelí, po té hliníku a dražší je řez ocelí nerezových.

Řezání hliníku a duralu laserem

Hliník a jeho slitiny jsou standardně řezány za použití dusíku. Inertní atmosférou je dosahováno vyšší kvality řezu. Vzduch nereaguje s materiálem v řezu, je dusíkem izolován. Při tavném řezání je dusík vháněn do řezu pod tlakem až 20 barů a kov z řezu vyfukuje. Tak je dosahováno kvality řezu, kdy pro běžné použití již není třeba dalšího obrábění. Na nejmodernějších strojích Trumpf nabízíme řezání plechů hliníkových i duralových v následujících základních parametrech :

Vyřezávání trubek a profilů – jeklů laserem

S rozšířením laserových technologií přišla i potřeba řezání a vyřezávání trubek a profilů – jeklů laserem. Speciální CNC stroje tyto operace umožňují a stávají se tak vhodnou alternativou klasickému řezání a vyřezávání trubek a profilů – jaklů obráběním. Výhodou je velmi rychlé vypálení tvarů řezů i tvarových otvorů ,což nejen předznamenává nižší cenu, ale i rozšiřuje možnosti vlastního návrhu dílů a konstrukcí. Tak může být velmi usnadněna montáž dílů i sváření konstrukcí a zlepšen jejich design. Přitom to vše při úspoře nákladů, která může pozitivně ovlivnit finální cenu výrobků.